PERMOHONAN KELUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN
 
Mengikut Surat Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2012
 

 
 
 
 
 
 
* Perhatian: Permohonan Keluar Negara Atas Urusan Persendirian ini hendaklah diisi dua (2) minggu sebelum pemohon keluar negara.
 

 
Manual Pengguna